Zpětná vazba ke kurzu Základní intenzivní kurz hypnózy 05/2015 Václav

Svoji účast na tomto kurzu považuji za velice užitečnou. O hypnózu jsem se zajímal již před lety, avšak nikdy jsem nenašel způsob, jak se o ní dozvědet více. O panu Vojtěchu Lustovi jsem se dozvěděl z českého rozhlasu a podrobnosti jsem našel na internetu. Přihlásil jsem se na kurz, od kterého jsem očekával, že se prostě něco dozvím. Skutečnost však předčila moje očekávání. Nejenom, že jsem se hodně dověděl, ale mohl jsem si prakticky vyzkoušet roli hypnotizovaného, jakož i roli hypnotizéra. Hypnóza už pro mne není zahalena tajemstvím jako dříve. Hypnóza může přispět ke zlepšení kvality našeho života tím, že nám pomůže odbourat mnohé předsudky a traumatizující prožitky, které se zakořenily v našem nevědomí.

 Velice jsem ocenil dobrou organizaci kurzu, jakož i velice příjemné a přátelské prostředí, které se rychle vytvořilo mezi všemi účastníky. 

Děkuji a srdečně zdravím,

Václav V.