Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá a žádné informace nikdy nepředáváme dalším osobám. Osobní údaje, které zadáváte do formulářů a jsou tak získávány během návštěvy našich webových stránek (konkrétně vaše e-mailová adresa), zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Registrace má číslo: 00062306/001.

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory naší snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na zumotovab@gmail.com, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. V případě urgentních záležitostí mě můžete také kontaktovat telefonicky na 603 402 727.

Provozovatel stránek

Barbora Zumotová

Floglova 1506/7, Praha 5

IČ 01385780

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky www.skolahypnozy.cz, zaznamenají se vaše osobní údaje jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například  v rámci vyplnění formuláře s vaším dotazem nebo zadáním emailu pro stažení eBooku zdarma.

Bezpečnost

Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, zasílání e-mailů o nových článcích či akcích, které připravujeme vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o nových článcích, produktech či akcích, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu s textem Nezasílat na zumotovab@gmail.com.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:

Barbora Zumotová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku, poradenství, školení či dalším produktům jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním některého formuláře na těchto stránkách souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Barbory Zumotové, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých služeb.